ارتباط با نماینده استان مازندرانجناب آقای وردیان


شماره های تماس :

09111561676 / 09111549679
نشانی:


ساری، کیلومتر 1 جاده ساری به نکا، منطقه هولا، جنب آمار و پشتیبانی نیروی انتظامی