ارتباط با نماینده استان آذربایجان شرقیشرکت کیمیا سبز

جناب آقای دنیزه


شماره های تماس :

041-36374158 / 09144187004
نشانی:


تبریز، سه راهی اهر، بطرف باسمنج، کوی شهید رهبر، جنب سالن پخش مشاطب